Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona
+48 52 365 33 10biuro@bppt.pl
  • Język polski
  • Język angielski
Strona głównaO nasZrealizowane projektyWybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Przedmiotem projektu jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Bydgoszczy poprzez wybudowanie obiektu biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Projekt dotyczy działalności związanej z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi. W ramach projektu zostanie wybudowany obiekt przeznaczony na cele wynajmu pod potrzeby różnych użytkowników, tj. firm o dowolnym profilu działalności przy uwzględnieniu różnych potrzeb powierzchniowych. Zakłada się budowę budynku sześciokondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego o powierzchni użytkowej wynoszącej 7020,8 m², w tym powierzchni przeznaczonej na wynajem (biurowej) 4140,3 m².

W piwnicy przewiduje się garaż wielostanowiskowy. Na parterze obiektu przewidziano reprezentacyjne i wielofunkcyjne lobby recepcyjne z odpowiednim systemem ochrony, dwie sale konferencyjne przeznaczone do korzystania na 50 i więcej osób każda. Ponadto, zakłada się lokalizację baru samoobsługowego wraz z zapleczem kuchenno – magazynowym. Na kondygnacji I piętra przewiduje się lokalizację pomieszczeń na wynajem o „małym metrażu” – rozdrobnionym układzie. Zakłada się usytuowanie minimum 23 lokali o powierzchni od ok. 27,0 m² do ok. 120,0 m². Na kondygnacji II piętra proponuje się podobny układ pomieszczeń – przewiduje się lokalizację ok. 26 lokali na wynajem o powierzchni od ok. 27,0 m2 do ok. 120,0 m². Na kondygnacji III i IV piętra przewiduje się lokale na wynajem typu „open space”. Na każdej kondygnacji zostanie zapewniona część wspólna – powierzchnia ogólna składająca się wydzielonej komunikacji: klatki schodowej dwubiegowej, dwóch wind osobowo – towarowych, części sanitarnej oraz aneksu kuchennego.

 

Kubatura obiektu: ok. 29 664 m3
Powierzchnia zabudowy: 1 305,07 m2
Maksymalna szerokość budynku: 25,66 m
Maksymalna długość budynku: 50,86 m
Wysokość budynku: 20,29 m

 

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości będzie wiązało się z poprawą jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmującym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z usługami świadczonymi przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Realizacja projektu umożliwi zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług, które ułatwią prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Potrzeby inwestycyjne wynikają z profilu działalności Wnioskodawcy, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji lokalnej przedsiębiorczości. W tym celu konieczne jest tworzenie kompleksowej oferty dla przedsiębiorców, obejmującej jak najszerszy zakres zaawansowanych usług, ułatwiających rozwijanie działalności gospodarczej. Tym samym pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

BPPT planuje wynająć część powierzchni biurowej partnerowi strategicznemu. Z koncepcji działania inkubatora przedsiębiorczości wynika, że lokatorzy strategiczni zostaną usytuowani na trzecim i czwartym piętrze budynku inkubatora. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod wynajem w/w lokatorów będzie wynosiła ok. 1944,6 m2, co stanowi ok. 28% ogólnej powierzchni użytkowej inkubatora.

Ulokowanie partnerów strategicznych przyniesie BPPT znaczące korzyści przede wszystkim w postaci stabilnego finansowania bieżącej działalności inkubatora. Oznacza to, że lokatorzy strategiczni będą gwarantować płynność finansową, co jest szczególnie istotne w przypadku stosowania ulgowych stawek dla przedsiębiorstw inkubowanych. Obecność lokatora strategicznego przyczyni się do tworzenia środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Poza zapewnieniem stałego dochodu inkubatorowi, lokator strategiczny będzie udzielał wsparcia w rozwoju działalności merytorycznej IOB. Obecność lokatora strategicznego może również dać impuls do rozwoju poprzez przyciąganie do IOB innych lokatorów strategicznych, a także sprawiać, że z usług inkubatora zaczną korzystać podmioty gospodarcze o profilu uzupełniającym działalność lokatora strategicznego. Skupienie firm działających w tej samej lub podobnej branży ułatwi inicjowanie współpracy pomiędzy inkubatorem a przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

Należy podkreślić, że obecność lokatorów strategicznych w inkubatorze przedsiębiorczości wpłynie na budowę marki BPPT. Dodatkowo lokatorzy strategiczni staną się gwarantem wysokiej jakości usług, a tym samy samym będą stanowili swego rodzaju magnes przyciągający innowacyjne przedsiębiorstwa. Obecność takiego lokatora wpłynie niewątpliwie na rozwój konkurencyjności pozostałych przedsiębiorstw, a co za tym idzie, na podejmowanie współpracy i nawiązywanie pierwszych kontaktów biznesowych.

Harmonogram realizacji inwestycji

Od października 2013 r. trwały prace przygotowawcze polegające na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym biznes planem. W styczniu br. uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie w kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Do tej pory BPPT wyłonił w przetargu Generalnego Realizatora Inwestycji, który przeprowadzi inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca Molewski Sp. z o.o. pracuje aktualnie nad dokumentacją projektową i zgodnie z harmonogramem  zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z poniższymi terminami:

Lipiec 2014 złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
Do końca września 2014 roku uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
Do końca grudnia 2014 roku niwelacja terenu, roboty ziemne
Do końca maja 2015 roku konstrukcje: żelbetowa
Do końca sierpnia 2015 roku prace wykończeniowe, roboty zewnętrzne
Wrzesień 2015 roku decyzja na użytkowanie

Kampania promocyjna projektu nastąpi w okresie od III kw. 2014 do III kw. 2015.

Zrealizowane projekty

Panorama 3D