Nota prawna

   A A A
   

Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego serwisu internetowego www.bppt.pl jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., który zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Użytkownicy mogą pobierać poszczególne pliki oraz drukować całe strony niniejszego serwisu internetowego www.bppt.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.


powrt
InvestPSSEBydgoszczBIP

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz (biurowiec IDEA Przestrzeń Biznesu) tel. 52 365 33 10, fax 52 365 33 17
REGON: 340011279,  NIP: 953-249-38-87, Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 76 519 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237714

projekt & wykonanie: grafika.biz