O nas

   A A A
   

Spółka o nazwie Bydgoski Park Przemysłowy została powołana 21 grudnia 2004 r., a jej głównym celem jest pobudzanie przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie korzystnych warunków inwestowania dla firm. Z dniem 24 stycznia 2011 r. zmieniła ona nazwę na Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jej większościowym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz, posiadające ponad 94 procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie Park oferuje ponad 70 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Łęgnowo – Park Technologiczny”, w którym oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Badania geologiczne wykazały, że teren odpowiada standardom w zakresie stanu gleby i wód podziemnych. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Od 2015 roku ciepło dostarcza utworzony na obszarze Parku, jeden z pierwszych w kraju Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenia na działalność na tym terenie posiada siedmiu inwestorów, a z kolejnymi prowadzone są negocjacje. Do zagospodarowania Przedsiębiorcom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu:

  • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych,

        i/lub

  • określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia.

Minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych to 100 tys. EUR, przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat (3 lat dla sektora MSP). Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej w województwie kujawsko-pomorskim dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw wynosi odpowiednio: 35%, 45% i 55%.

 

   Jesteśmy członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

 

Folder BPPT (polsko-angielski)


powrt
InvestPSSEBydgoszczBIP

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz (biurowiec IDEA Przestrzeń Biznesu) tel. 52 365 33 10, fax 52 365 33 17
REGON: 340011279,  NIP: 953-249-38-87, Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 76 519 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237714

projekt & wykonanie: grafika.biz