Polska w liczbach

   A A A
   

Pod względem najważniejszych statystyk Polska, na tle innych krajów europejskich, prezentuje się korzystnie. Jak podkreśla w swoim raporcie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., nie musimy być marginalizowani przez zachodnich inwestorów. Zarówno zróżnicowana sektorowo struktura gospodarki, jak i dogodne położenie Polski pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią, mają wpływ na postrzeganie naszego kraju jako potencjalne miejsce inwestowania kapitału.

Ustabilizowany poziom inflacji i wzrostu gospodarczego – przy zachowaniu niskiego wskaźnika wystąpienia kryzysu gospodarczego (dług polskiego sektora publicznego – 57 % PKB, Eu 28 – 87,1 %) - mogą być decydującymi czynnikami dla przyszłych, niezdecydowanych inwestorów. PKB rok  rocznie  wzrasta, w roku 2013 było ono wyższe o 1,6 % niż w stosunku do roku 2012.

Atutem polskiej gospodarki – w tym przedsiębiorstw jak Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - w negocjacjach z zagranicznymi inwestorami jest niewątpliwie zmodernizowana infrastruktura i wprowadzanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Na stabilnym poziomie ukształtowała się również liczba osób w wieku produkcyjnym. Zarówno w przypadku Polski, jak i Bydgoszczy – miasta z ogromnym potencjałem gospodarczym – niemal niezauważalny pozostaje odpływ osób w wieku produkcyjnym, migrujących w poszukiwaniu zatrudnienia do innych miast lub państw Europy Zachodniej. 

Polecamy publikację Głównego Urzędu Statystycznego "Polska w liczbach 2014".

 

 


powrt
InvestPSSEBydgoszczBIP

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz (biurowiec IDEA Przestrzeń Biznesu) tel. 52 365 33 10, fax 52 365 33 17
REGON: 340011279,  NIP: 953-249-38-87, Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 76 519 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237714

projekt & wykonanie: grafika.biz