Informacje o Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

   A A A
   

Około 46 ha z obszaru należącego do BPPT stanowi część Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie dostępnych pod inwestycje jest jeszcze ok. 8,6 ha terenu podlegającego strefie. To z pewnością perfekcyjna propozycja dla inwestorów poszukujących najlepszej lokalizacji dla rozwinięcia swojej firmy. 

Pomoc publiczna w PSSE

Firmy, które otrzymały zezwolenie na działalność w obszarze PSSE mogą otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie:

  • wydatków inwestycyjnych ujętych w wydanym zezwoleniu,
  • oraz/lub

  • poziomu zatrudnienia ujętego w zezwoleniu.

Maksymalna ilość pomocy wyznaczana jest przez iloczyn jej maksymalnej intensywności oraz wyższej kwoty kosztów (nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów pracy nowoprzyjętych pracowników).

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej:

  • w województwie kujawsko-pomorskim wysokość wskaźnika intensywności pomocy wynosi 35%,
  • wskaźnik intensywności to 55% dla małych oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

100 tysięcy EUR to minimalne nakłady inwestycyjne, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona przez przynajmniej 5 lub 3 lata (dla MSP).

25% to minimalny udział własny inwestora w nakładach na nową inwestycję.

Pomoc regionalna otrzymana z kilku miejsc (zagranicznych oraz krajowych) jest sumowana.


powrt
InvestPSSEBydgoszczBIP

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz (biurowiec IDEA Przestrzeń Biznesu) tel. 52 365 33 10, fax 52 365 33 17
REGON: 340011279,  NIP: 953-249-38-87, Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 76 519 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237714

projekt & wykonanie: grafika.biz