Odległość z Bydgoszczy do wybranych miast Polski i granic kraju

   A A A
   

Odległość z Bydgoszczy do granic kraju:
Niemcy ok. 270 km
Czechy ok. 410 km
Słowacja ok. 550 km
Ukraina ok. 600 km
Białoruś ok. 500 km
Litwa ok. 450 km
Rosja ok. 250 km

 powrót
FIDInvestPSSEBydgoszczBIP

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, tel. 52 365 33 10, fax 52 365 33 17
REGON: 340011279,  NIP: 953-249-38-87, Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 72 973 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237714

projekt & wykonanie: grafika.biz