Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Zdobądź kwalifikacje lub otwórz własną firmę

30.01.2020

BPPT

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, jak i w regionie będziemy dostosowywać rekrutację do projektu LEVEL UP do bieżącej sytuacji.

Ww. decyzja wynika z zaleceń Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Bezpłatnie podnieś swoje kwalifikacje otrzymując stypendium szkoleniowe lub dofinansowanie na nową działalność gospodarczą oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby pracujące:

Należących co najmniej do jednej z poniższych grup pod względem zatrudnienia:

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK MA DO WYBORU DWIE ŚCIEŻKI

  1. Ścieżka dotacyjna – otrzymanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050 zł na założenie działalności gospodarczej.

W ramach ścieżki oferujemy:

  1. Ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych – podniesienie swoich kompetencji zawodowych poprzez bezpłatny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe.

W ramach ścieżki oferujemy:

 

Zapraszamy do współpracy i wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia w projekcie LEVEL UP podmioty realizujące projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na obszarze powiatów: miasto Bydgoszcz, bydgoski.

Archiwum

Kategorie

Najnowsze aktualności

Wszystkie aktualności

Panorama 3D