Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej

W latach 2006–2008 wdrożono projekt pn. „Stworzenie w BPP warunków  dla prowadzenia działalności gospodarczej – I etap” w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3: „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, priorytet 1.: „Rozwój przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.
W ramach projektu wybudowano hale wraz z łącznikiem administracyjno-socjalnym o powierzchni 6.644,30 m². Obecnie w obiekcie działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorstwo wielobranżowe Metalko Sp. z o.o. Inwestycja obejmowała także rozbudowę budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki – powierzchnia biurowa została powiększona o 500 m². Całkowita wartość projektu wyniosła 21 063 866,73 zł, z czego Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. otrzymał zwrot części środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie w kwocie 8 863 524,41 zł.

Completed projects

Panorama 3D