Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Completed projects

LEVEL UP

LEVEL UP

Projekt Level Up ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń lub studiów podyplomowych.

Szczegóły
Construction of infrastructure with the function of demonstration center / fab labs / living labs

Construction of infrastructure with the function of demonstration center / fab labs / living labs

W ramach projektu na terenie BPPT został wybudowany nowoczesny obiekt z centrami demonstracyjnymi, warsztatami i „żywymi laboratoriami”. To pierwsze tego typu miejsce w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazano ponad 6 mln zł na realizację tego projektu. Nowa inwestycja umożliwia rozwój przedsiębiorcom poszukującym specjalistycznej przestrzeni do tworzenia nowych produktów bądź testowania ich funkcjonalności. Budynek spełnia kilka funkcji i został podzielony na dwie części – biurową i halową.

Szczegóły
Innova Foster

Innova Foster

Szczegóły
FAIR PARK

FAIR PARK

Szczegóły
From student to master. Apprenticeships and internships: your way to a professional career

From student to master. Apprenticeships and internships: your way to a professional career

Projekt pn. „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (Lidera Projektu) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (Partnera)

Szczegóły
Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” polegał na uzbrojeniu terenu Parku w nowe sieci infrastrukturalne i drogi. Główny cel projektu to stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – inwestorów, którzy zamierzają ulokować swój biznes na terenie Bydgoszczy, a w szczególności w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Szczegóły
Stworzenie w BPP warunków  dla prowadzenia działalności gospodarczej

Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej

W latach 2006–2008 wdrożono projekt pn. „Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – I etap” w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3: „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, priorytet 1.: „Rozwój przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Szczegóły
Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Od kilku lat trwały przymiarki do wybudowania w Bydgoszczy hali targowo- wystawienniczej. Inwestycja ta bezspornie ma zająć w krajobrazie Miasta Bydgoszczy znaczącą pozycję.

Szczegóły
Rudder for export

Rudder for export

Projekcie pn. „STER NA EKSPORT” Nr WND-POKL.08.01.01-04-047/13 (dalej Projekt) realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szczegóły
Construction of an office building under the working name of Business Incubator

Construction of an office building under the working name of Business Incubator

Przedmiotem projektu jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Bydgoszczy poprzez wybudowanie obiektu biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegóły

Panorama 3D