Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona
+48 52 365 33 10biuro@bppt.pl

Realizowane Projekty

LEVEL UP

LEVEL UP

Projekt Level Up ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń lub studiów podyplomowych.

Szczegóły
Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez rozwój infrastruktury biznesowej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy.

Szczegóły
More With Park

More With Park

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez oferowanie usług przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Szczegóły

Panorama 3D