Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona
+48 52 365 33 10biuro@bppt.pl

Zrealizowane projekty

Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs

Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs

W ramach projektu na terenie BPPT został wybudowany nowoczesny obiekt z centrami demonstracyjnymi, warsztatami i „żywymi laboratoriami”. To pierwsze tego typu miejsce w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazano ponad 6 mln zł na realizację tego projektu. Nowa inwestycja umożliwia rozwój przedsiębiorcom poszukującym specjalistycznej przestrzeni do tworzenia nowych produktów bądź testowania ich funkcjonalności. Budynek spełnia kilka funkcji i został podzielony na dwie części – biurową i halową.

Szczegóły
FAIR PARK

FAIR PARK

W ramach projektu pn. "Fair Park", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, będziemy promować tereny inwestycyjne BPPT poprzez udział w najważniejszych targach i konferencjach branżowych na terenie Polski i Europy. Naszym celem jest pozyskanie nowych inwestorów, a tym samym wzrost zatrudnienia na terenie Parku.

Szczegóły
Innova Foster

Innova Foster

Głównym celem projektu Innova Foster  jest ocena oraz ulepszenie wsparcia startupów przez władze regionalne i instytucje otoczenia biznesu. Ponadto projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału startupów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz wpływu na innowacyjność regionów.

Szczegóły
Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Projekt pn. „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (Lidera Projektu) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (Partnera)

Szczegóły
Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” polegał na uzbrojeniu terenu Parku w nowe sieci infrastrukturalne i drogi. Główny cel projektu to stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – inwestorów, którzy zamierzają ulokować swój biznes na terenie Bydgoszczy, a w szczególności w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Szczegóły
Stworzenie w BPP warunków  dla prowadzenia działalności gospodarczej

Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej

W latach 2006–2008 wdrożono projekt pn. „Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – I etap” w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3: „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, priorytet 1.: „Rozwój przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Szczegóły
Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Od kilku lat trwały przymiarki do wybudowania w Bydgoszczy hali targowo- wystawienniczej. Inwestycja ta bezspornie ma zająć w krajobrazie Miasta Bydgoszczy znaczącą pozycję.

Szczegóły
Ster na eksport

Ster na eksport

Projekcie pn. „STER NA EKSPORT” Nr WND-POKL.08.01.01-04-047/13 (dalej Projekt) realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szczegóły
Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Przedmiotem projektu jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Bydgoszczy poprzez wybudowanie obiektu biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegóły

Panorama 3D