Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Pomoc dla inwestorów

Jak pomagamy?

Zanim firma lub indywidualny przedsiębiorca rozpoczną oficjalną działalność w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, planowana inwestycja musi przejść kilka etapów. Na każdym z nich nasz inwestor może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony BPPT.

Tereny będące częścią Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to nie tylko szansa na rozwój dla Inwestorów. To również okazja na wzmocnienie oraz zaktywizowanie rozwoju lokalnej gospodarki. Dlatego też pragniemy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by wspomóc Państwa już na etapie przygotowań do działalności w ramach BPPT.

Ze względu na to, iż zanim będzie mogło dojść do budowy nowej siedziby Państwa przedsiębiorstwa niezbędne będzie wykonanie kilku podstawowych kroków, pragniemy, by wsparcie naszych ekspertów pozwoliło bezproblemowo przejść przez ten etap. Już w trakcie negocjacji mających na celu uzgodnienie podziału geodezyjnego, jak i podczas uzyskiwania opinii Urzędu Miasta na temat oddziaływania działalności na środowisko naturalne nowi Inwestorzy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego mogą opierać się na wiedzy oraz doświadczeniu specjalistów.

 1. Negocjacje i podział działki

  Przedsiębiorca zainteresowany inwestycją zgłasza się do BPPT, który oferuje wybór lokalizacji oraz wydzielenie działki w zakresie wielkości i kształtu, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami inwestora. Po uzgodnieniu szczegółów Park przygotowuje wniosek o dokonanie podziału geodezyjnego i kieruje go do Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 2. Umowa notarialna

  Po uzgodnieniach dotyczących lokalizacji i wielkości działki oraz wydaniu przez Urząd Miasta Bydgoszczy decyzji o podziale geodezyjnym BPPT przygotowuje umowę sprzedaży, której projekt przekazuje notariuszowi w celu sporządzenia aktu notarialnego. Jego ostateczny tekst jest ustalany z kupującym, podobnie jak termin podpisania, który dostosowujemy do kalendarza Inwestora.

 3. Decyzja ws. oddziaływania na środowisko

  Jeden z elementów warunkujących niektóre rodzaje działalności gospodarczej stanowi tzw. decyzja o oddziaływaniu na środowisko wydawana przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Inwestor ubiega się o nią na etapie projektowania zakładu. Przedsiębiorca, który lokuje się na terenie BPPT, jest przez nas kierowany do wyspecjalizowanej komórki w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMB, gdzie uzyska informację czy w jego wypadku decyzja jest konieczna i jakie powinien dostarczyć dokumenty.

 4. Warunki przyłączenia do sieci

  Na etapie planowania inwestycji jej projektant musi wystąpić do BPPT o warunki techniczne przyłączenia do sieci, które umożliwią prawidłowe podłączenie do mediów, w tym energetyki. Nasz Park udostępni mu dane na temat przebiegających instalacji oraz dokona ustaleń lokalizacyjnych z gestorami poszczególnych sieci. Skierujemy go też do odpowiedniej jednostki w Wydziale Mienia i Geodezji UM, gdzie znajduje się Mapa do Celów Projektowych oraz ułatwimy kontakt z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w celu uzgodnienia szczegółów zjazdów do przyszłego zakładu.

 5. Pozwolenie budowlane

  Po uzyskaniu akceptacji BPPT w sprawie warunków technicznych przyłączenia do sieci kierujemy Inwestora (projektanta zakładu) do odpowiedniej jednostki w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy, gdzie dokonuje uzgodnień dokumentacyjnych (ZUD). Dysponując nimi oraz decyzją o oddziaływaniu na środowisko, a także opinią Parku na temat przyłączenia do sieci, przedsiębiorca może składać wniosek o pozwolenie budowlane. W razie konieczności jego uzupełnienia BPPT pomoże w uzyskaniu dodatkowych dokumentów.

 6. Budowa

  Rozpoczynając realizację inwestycji przedsiębiorca może liczyć na informacje z BPPT o profesjonalnych firmach z Bydgoszczy i okolic, które mogą być wykorzystane jako wykonawcy i dostawcy w procesie budowy. W razie potrzeby ułatwimy kontakt z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, a także Urzędem Pracy w zakresie rekrutacji pracowników.

 


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Około 46 ha z obszaru należącego do BPPT stanowi część Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie dostępnych pod inwestycje jest jeszcze ok. 8,6 ha terenu podlegającego strefie. To z pewnością perfekcyjna propozycja dla inwestorów poszukujących najlepszej lokalizacji dla rozwinięcia swojej firmy.

Pomoc publiczna w PSSE

Firmy, które otrzymały zezwolenie na działalność w obszarze PSSE mogą otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie wydatków inwestycyjnych ujętych w wydanym zezwoleniu oraz/lub poziomu zatrudnienia ujętego w zezwoleniu.

Maksymalna ilość pomocy wyznaczana jest przez iloczyn jej maksymalnej intensywności oraz wyższej kwoty kosztów (nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów pracy nowoprzyjętych pracowników).

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej:

Minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych to 100 tys. EUR, przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat (3 lat dla sektora MSP).

25% to minimalny udział własny inwestora w nakładach na nową inwestycję.

Pomoc regionalna otrzymana z kilku miejsc (zagranicznych oraz krajowych) jest sumowana.

 

Zasady wspierania inwestycji przez PSSE dostępne są tutaj.

 

Skontaktuj się z nami

Robert Piątkowski
+48 664 464 545
robert.piatkowski@bppt.pl

Oferta inwestycyjna

Panorama 3D