Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

O nas

Szanowni Państwo,

Bydgoszcz to znakomita lokalizacja na prowadzenie biznesu. Według niezależnego raportu Banku Światowego „Doing Business in Poland 2015” Bydgoszcz jest najlepszym miastem do inwestycji. Miastem, które stale się rozwija, co widać między innymi w ciągłym wzroście liczby inwestycji na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Wśród najważniejszych powodów, dla których warto wybrać Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny jest znakomita lokalizacja i mocno rozwinięta infrastruktura, co eliminuje jeden z bardzo istotnych problemów, który każda firma musi rozwiązać: logistyczny.

Potencjał Parku i jego dynamiczny rozwój znajduje uznanie nie tylko wśród inwestorów, ale także innych podmiotów korzystających z infrastruktury BPPT.

Miasto Bydgoszcz nieustannie wspiera rozwój inwestycji w mieście, m.in. dzięki takim instrumentom wsparcia, jak zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych  inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis.

Jestem głęboko przekonany, że tereny BPPT to nie tylko szansa na rozwój dla inwestorów. To również okazja na wzmocnienie oraz zaktywizowanie rozwoju lokalnej gospodarki.

Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski

 

 

Zapraszamy Państwa do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.

– miejsca, gdzie dzięki tworzeniu korzystnych warunków inwestowania dla firm pobudzamy przedsiębiorczość i kreujemy nowe miejsca pracy.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla Inwestorów, pracownicy Spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferujemy około 70 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego („Łęgnowo – Park Technologiczny”, „Łęgnowo – Bogdana Raczkowskiego” i „Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego”), gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Od 2015 roku ciepło dostarcza utworzony na obszarze Parku, jeden z pierwszych w kraju Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych “ProNatura”.

Teren BPPT objęty jest możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją.

Część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenia na działalność na tym terenie posiada siedmiu inwestorów, a z kolejnymi prowadzone są negocjacje. Przedsiębiorcom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych i/lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia.

Większościowym udziałowcem Spółki jest Miasto Bydgoszcz, posiadające ponad 94 procent udziałów w kapitale zakładowym.

Prezes Zarządu BPPT – Katarzyna Delbowska

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – Chronologia Zdarzeń:

O nas

Panorama 3D