Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Informacje o Bydgoszczy

Bydgoszcz – najważniejsze informacje

Bydgoszcz to miasto, które od zawsze było ważnym ośrodkiem gospodarczym kraju. Niegdyś działała tu jedyna w Królestwie Polskim mennica, a miasto było jednym z największych eksporterów zboża. Dziś pieniądze „robią” lokalni przedsiębiorcy i zagraniczni inwestorzy, a Bydgoszcz jest siedzibą wielu renomowanych i liczących się na świecie firm. Bydgoszcz przyciąga inwestorów zdywersyfikowaną strukturą gospodarki. Silna jest tu branża chemiczna, narzędziowa i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

źródło: barr.pl


Najwieksze miasto województwa kujawsko-pomorskiego posiada wiele atutów, które sprawiaja, ze gród nad Brdą jest postrzegany jako niezwykle atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsród najważniejszych z nich należy wymienić:

Bydgoszcz jest miastem, w którym łączą się przemysłowe i biznesowe doswiadczenia z nowoczesnością. Swoje działania
ukierunkowuje zarówno na przedsiebiorców produkcyjnych, jak również na firmy usługowe, w szczególnosci z sektora BPO
(Business Process Outsourcing) oraz logistyki.

Najczęściej wymieniane argumenty inwestorów przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji na terenie miasta to zdywersyfikowany rynek, niskie koszty pracy, wykwalifikowana kadra, dogodna lokalizacja w centralnej Polsce, niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Odległość z Bydgoszczy do granic kraju:
Niemcy ok. 270 km
Czechy ok. 410 km
Słowacja ok. 550 km
Ukraina ok. 600 km
Białoruś ok. 500 km
Litwa ok. 450 km
Rosja ok. 250 km

Polska w liczbach

Pod względem najważniejszych statystyk Polska, na tle innych krajów europejskich, prezentuje się korzystnie. Jak podkreśla w swoim raporcie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., nie musimy być marginalizowani przez zachodnich inwestorów. Zarówno zróżnicowana sektorowo struktura gospodarki, jak i dogodne położenie Polski pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią, mają wpływ na postrzeganie naszego kraju jako potencjalne miejsce inwestowania kapitału.

Ustabilizowany poziom inflacji i wzrostu gospodarczego – przy zachowaniu niskiego wskaźnika wystąpienia kryzysu gospodarczego (dług polskiego sektora publicznego – 57 % PKB, Eu 28 – 87,1 %) – mogą być decydującymi czynnikami dla przyszłych, niezdecydowanych inwestorów. PKB rok rocznie wzrasta, w roku 2013 było ono wyższe o 1,6 % niż w stosunku do roku 2012.

Atutem polskiej gospodarki – w tym przedsiębiorstw jak Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – w negocjacjach z zagranicznymi inwestorami jest niewątpliwie zmodernizowana infrastruktura i wprowadzanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach.

Na stabilnym poziomie ukształtowała się również liczba osób w wieku produkcyjnym. Zarówno w przypadku Polski, jak i Bydgoszczy – miasta z ogromnym potencjałem gospodarczym – niemal niezauważalny pozostaje odpływ osób w wieku produkcyjnym, migrujących w poszukiwaniu zatrudnienia do innych miast lub państw Europy Zachodniej.

Polecamy publikację Głównego Urzędu Statystycznego “Polska w liczbach 2014”.

Oferta inwestycyjna

Panorama 3D