Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Tytuł projektu:

Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Dofinansowanie: 18 984 771,67 zł

Wydatki kwalifikowalne: 22 839 436,67 zł

Wartość projektu: 27 573 992,54 zł

Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez rozwój infrastruktury biznesowej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy.

Projekt polega na budowie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie BPPT pod rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności MŚP w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu powstanie część biurowa oraz hala magazynowo – produkcyjna. W otoczeniu obiektu powstaną również drogi wewnętrzne, parkingi i inne powierzchnie utwardzone oraz przyłącza, jak również powierzchnia biologicznie czynna. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie, oprogramowanie oraz sprzęt IT niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.

Projekt pn. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki regionu. 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Infrastruktur biznesowa w regionie.

 

Skontaktuj się z nami

projekty@bppt.pl

Zrealizowane projekty

Panorama 3D