Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs

Przedmiotem projektu jest wybudowanie w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym nowoczesnego obiektu z centrami demonstracyjnymi, warsztatami i „żywymi laboratoriami”. To pierwsze tego typu miejsce w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazano ponad 6 mln zł na realizację tego projektu.

Nowa inwestycja umożliwia rozwój przedsiębiorcom poszukującym specjalistycznej przestrzeni do tworzenia nowych produktów bądź testowania ich funkcjonalności. Budynek spełnia kilka funkcji i został podzielony na dwie części – biurową i halową.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji powierzchnie od około 16 do 40 m2. Oprócz biur dostępne są również hale o powierzchniach około 60, 90 i 360 m2. Całość budynku zajmuje łącznie około 6 000 m

Najemcy, w zależności od swoich potrzeb aranżują wynajmowaną przestrzeń na wybraną funkcję obiektu – centrum demonstracyjne, warsztat lub żywe laboratorium.

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Wydatki kwalifikowalne: 21 348 163,83

Dofinansowanie: 6 112 242,34

Wartość ogółem: 28 714 926,34

Zrealizowane projekty

Panorama 3D