Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

LEVEL UP

INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu: LEVEL UP
Dofinansowanie: 1 845 576,14 zł
Wartość projektu: 1 942 711,73 zł

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 30 roku życia mieszkających lub pracujących na terenie powiatu bydgoskiego lub Bydgoszczy, w tym osób pracujących na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, zatrudnionych bez względu na rodzaj umowy. W ramach projektu 30 osób otworzy działalność gospodarczą, a 70 podniesie swoje kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych w ramach ścieżki podnoszenia kwalifikacji.

Od dnia 18.09.2020 r. uruchamiamy nabór ciągły.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby pracujące:

Należących co najmniej do jednej z poniższych grup pod względem zatrudnienia:

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK MA DO WYBORU DWIE ŚCIEŻKI:

  1. Ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych – podniesienie swoich kompetencji zawodowych poprzez bezpłatny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe.

W ramach tej ścieżki oferujemy:

Zapraszamy do współpracy i wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia w projekcie LEVEL UP podmioty realizujące projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na obszarze powiatów: miasto Bydgoszcz, bydgoski.                                                 Załączniki: 01, 02, 03, 04, S1

2. Ścieżka dotacyjna – otrzymanie bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej.

INFORMUJEMY, ŻE ŚRODKI NA DOTACJĘ ZOSTAŁY WYCZERPANE.

W ramach tej ścieżki oferujemy:

Skontaktuj się z nami

projekty@bppt.pl

Zrealizowane projekty

Panorama 3D