Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

FAIR PARK

 

 

Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., w tym terenów aktywizowanych w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a docelowo ich sprzedaż inwestorom. Zamierzeniem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski, Europy i Świata, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym i gospodarczym.

W ramach projektu Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny zrealizuje w latach 2018-2019 zadania polegające na udziale w krajowych i zagranicznych wydarzeniach informacyjno- promocyjnych (targach branżowych oraz konferencjach gospodarczych), na których przedstawiana zostanie oferta BPPT, mająca na celu promocję terenów inwestycyjnych BPPT i pozyskanie nowych inwestorów.

Dzięki pozyskaniu nowych inwestorów zagranicznych na terenie BPPT lokalni przedsiębiorcy, w tym sektor MŚP będą mieli możliwość łatwiejszego nawiązania kontaktu i współpracy z firmami zagranicznymi, co przełoży się na zwiększenie ich poziomu handlu zagranicznego. Wpłynie to na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim oraz polepszy warunki życia mieszkańców województwa.

Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wartość projektu: 1 155 811,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 834 541,81 zł

 

Zrealizowane projekty

Panorama 3D