Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Innova Foster

Innova Foster

Budowanie potencjału kujawsko-pomorskich startupów

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner projektu Fostering startup & innovation ecosystems in Europe, zwanego w skrócie Innova Foster, finansowanego ze źródeł Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe zaprosiła do współpracy Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny.

Cel projektu:

Głównym celem projektu Innova Foster  jest ocena oraz ulepszenie wsparcia startupów przez władze regionalne i instytucje otoczenia biznesu. Ponadto projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału startupów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz wpływu na innowacyjność regionów.

Partnerstwo projektowe:

W realizację projektu zaangażowanych zostało 7 partnerów reprezentujących różne kraje europejskie: Estonia, Hiszpania, Irlandia, Malta, Polska, Słowenia i Wielka Brytania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  oraz Interreg Europe

Zrealizowane projekty

Panorama 3D