Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Przedmiotem projektu było utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Bydgoszczy poprzez wybudowanie obiektu biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Projekt dotyczył działalności związanej z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi. W ramach projektu został wybudowany obiekt przeznaczony na cele wynajmu pod potrzeby różnych użytkowników, tj. firm o dowolnym profilu działalności przy uwzględnieniu różnych potrzeb powierzchniowych. Wybudowano budynek sześciokondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego o powierzchni użytkowej wynoszącej 7020,8 m², w tym powierzchni przeznaczonej na wynajem (biurowej) 4140,3 m².

W piwnicy znajduje się garaż wielostanowiskowy. Na parterze obiektu wykonano reprezentacyjne i wielofunkcyjne lobby recepcyjne z odpowiednim systemem ochrony, dwie sale konferencyjne przeznaczone do korzystania na 50 i więcej osób każda. Ponadto, zakładano lokalizację baru samoobsługowego wraz z zapleczem kuchenno – magazynowym. Na kondygnacji I piętra zlokalizowano pomieszczenia na wynajem o „małym metrażu” – rozdrobnionym układzie. Zakładano usytuowanie minimum 23 lokali o powierzchni od ok. 27,0 m² do ok. 120,0 m². Na kondygnacji II piętra zaproponowano podobny układ pomieszczeń – przewidziano lokalizację ok. 26 lokali na wynajem o powierzchni od ok. 27,0 m2 do ok. 120,0 m². Na kondygnacji III i IV piętra znajdują się lokale na wynajem typu „open space”. Na każdej kondygnacji zapewniono część wspólna – powierzchnia ogólna składająca się z wydzielonej komunikacji: klatki schodowej dwubiegowej, dwóch wind osobowo – towarowych, części sanitarnej oraz aneksu kuchennego.

 

Kubatura obiektu: ok. 29 664 m3
Powierzchnia zabudowy: 1 305,07 m2
Maksymalna szerokość budynku: 25,66 m
Maksymalna długość budynku: 50,86 m
Wysokość budynku: 20,29 m

 

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wiąże się z poprawą jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmującym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z usługami świadczonymi przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Realizacja projektu umożliwiła zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług, które ułatwiają prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Potrzeby inwestycyjne wynikają z profilu działalności Wnioskodawcy, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji lokalnej przedsiębiorczości. W tym celu konieczne jest tworzenie kompleksowej oferty dla przedsiębiorców, obejmującej jak najszerszy zakres zaawansowanych usług, ułatwiających rozwijanie działalności gospodarczej. Tym samym pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

BPPT wynajmuje część powierzchni biurowej partnerowi strategicznemu. Z koncepcji działania inkubatora przedsiębiorczości wynika, że lokatorzy strategiczni zostali usytuowani na trzecim i czwartym piętrze budynku inkubatora. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod wynajem w/w lokatorów wynosi ok. 1944,6 m2, co stanowi ok. 28% ogólnej powierzchni użytkowej inkubatora.

Ulokowanie partnerów strategicznych przynosi BPPT znaczące korzyści przede wszystkim w postaci stabilnego finansowania bieżącej działalności inkubatora. Oznacza to, że lokatorzy strategiczni są gwarancją płynność finansową, co jest szczególnie istotne w przypadku stosowania ulgowych stawek dla przedsiębiorstw inkubowanych. Obecność lokatora strategicznego przyczynia się do tworzenia środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Poza zapewnieniem stałego dochodu inkubatorowi, lokator strategiczny udziela wsparcia w rozwoju działalności merytorycznej IOB. Obecność lokatora strategicznego może również dać impuls do rozwoju poprzez przyciąganie do IOB innych lokatorów strategicznych, a także sprawiać, że z usług inkubatora zaczną korzystać podmioty gospodarcze o profilu uzupełniającym działalność lokatora strategicznego. Skupienie firm działających w tej samej lub podobnej branży ułatwi inicjowanie współpracy pomiędzy inkubatorem a przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

Należy podkreślić, że obecność lokatorów strategicznych w inkubatorze przedsiębiorczości wpływa na budowę marki BPPT. Dodatkowo lokatorzy strategiczni są gwarantem wysokiej jakości usług, a tym samy samym stanowią swego rodzaju magnes przyciągający innowacyjne przedsiębiorstwa. Obecność takiego lokatora wpływa niewątpliwie na rozwój konkurencyjności pozostałych przedsiębiorstw, a co za tym idzie, na podejmowanie współpracy i nawiązywanie pierwszych kontaktów biznesowych.

Kampania promocyjna projektu nastąpiła w okresie od III kw. 2014 do III kw. 2015.

Zrealizowane projekty

Panorama 3D